giovedì 11
novembre 2021
15 sessioni

venerdì 12
novembre 2021
8 sessioni

sabato 13
novembre 2021
4 sessioni

domenica 14
novembre 2021
3 sessioni